Domů / Projekty

Výzkum krádeže v adolescenci

Výzkum delikventního chování v rané adolescenci na případové úrovni. Výzkum je specifický tím, že se zaměřuje na případy, u kterých nejsou dány předpoklady delikventního chování známé z poznatků publikovaných recentních studií (tzv. deviant sampling). Výzkum pomáhá objasnit delikventní chování dospívajících z funkčních rodin.

Identifikace mluvčího při imitaci hlasu

Mezioborový výzkum z oblasti fonetiky a psychologie zaměřený na hlasový výkon a mentální nastavení imitátora při nácviku imitace. Výzkum je přínosný pro forenzní oblast tím, že přináší poznatky vedoucí k rozpoznání záměny hlasové identity.

Výzkumný projekt probíhá ve spolupráci s Fonetickým ústavem FF UK Praha a imitátorem Petrem Jablonským.

Hlavní zdroje
Petr Jablonský