Domů / Vzdělávání

Záznam školení: Postup znalce

Školení znalců pro Justiční akademii.
2. 6. 2022
 
 • Postup znalce
 • Struktura znaleckého posudku

Podcast: 1/3 Forenzní identifikace pisatele v širších souvislostech

 • Rukopisná identita v trestním řízení
 • Projevy rukopisné identity
 • Odlišné cíle a metody grafologie
 • Analýza rukopisné identity
 • Maskování vlastní rukopisné identity

Podcast: 3/3 Forenzní identifikace pisatele v širších souvislostech

 • Zásada nemo tenetur a poskytování vzorků písma
 • Význam rukopisného experimentu
 • Kognitivní zkreslení znalce
 • Nepřípustné právní hodnocení a ingerence do důkazní iniciativy účastníka řízení
 • Znalecký posudek v trestním a civilním řízení
Hlavní zdroje
Trest Online

Workshop: Nová znalecká úprava – Výklad postupu znalce

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům porozumění nově kodifikovanému postupu znalce  (§ 52 vyhl. č. 503/2020 Sb.) při zpracování znaleckého posudku.

Kurz je určen zejména pro advokáty a další právnické profese.

Workshop: Školení pro bankovní pokladní – Rozpoznávání podpisu dle podpisového vzoru

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům dovednost rozpoznat podpis klienta banky dle podpisového vzoru.

Kurz je určen pro bankovní pokladní, zaměstnance finančních institucí, kteří se zabývají komparací podpisu s podpisovým vzorem. 

Workshop: Vidimace

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům dovednost spolehlivě rozpoznat originál listiny, která má být vidimována.

Kurz je určen pro pracovníky matrik, notářství a Czech Pointů.

 

Kurz: Obecná část vstupní zkoušky znalce

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům orientaci v aktuální právní úpravě znalecké činnosti.

Kurz je určen pro žadatele o zápis do seznamu znalců a stávající znalce.

Workshop: Psychohygiena pro justiční sféru

Cílem workshopu je posílit psychickou odolnost a schopnost zvládat stresové situace.

Workshop je určen pro justiční profese.