Domů / O nás

Ústav forenzních disciplín Praha, z. ú. (IFSP – Institute of Forensic Sciences Prague) byl založen v roce 2017 skupinou osob, která si dala za cíl vědeckými poznatky pozitivně inspirovat českou justici. Ústav rozvíjí specifické výzkumné aktivity vycházející z poznatků a problémů českého znalectví. IFSP publikuje rešerše zahraničních studií předně z oblasti science and justice a výsledky vlastních studií. Cílovou skupinou publikačních aktivit ústavu jsou zejména advokáti a právní profese.

Naše cíle
Spolupracujeme s odborníky v oblastech

– vědecký výzkum
– publikace rešerší zahraničních studií
– publikace výsledků vlastních studií
– přednášková činnost
– pořádání konferencí, workshopů a odborných setkání s mezioborovými přesahy
– pořádání odborných a kvalifikačních kurzů
– zpracování odborných zpráv a posudků

– Forenzní identifikace pisatele
– Forenzní identifikace mluvčího
– Forenzní analýza dokumentů
– Soudní lékařství
– DNA identifikace
– Psychologie
– Ekonomie
– Znalecké právo
– Trestní právo

Členové ústavu

Mgr. Bohdana Nováková

právnička

Forenzní identifikace pisatele.

Advokátka se specializací na znaleckou problematiku.

PhDr. Jiří Závora, Ph.D. et Ph.D.

soudní znalec

Forenzní identifikace pisatele, psychologie.

Předseda poradního sboru ministryně spravedlnosti pro metodologii forenzních oborů.

Člen poradního sboru ministryně spravedlnosti pro obor analýza dokumentů.

Mgr. Veronika Anderková

překladatelka a tlumočnice

Anglický, francouzský a italský jazyk.

Forenzní analýza dokumentů.

 
 

Mgr. Hana Sirotková

soudní znalkyně

Klinická psychologie.

 
 

Marie Dokoupilová

odborná asistentka

Forenzní identifikace pisatele.

Kontaktujte nás

IČO: 06267025

Bankovní spojení:  2501714510/2010

Sídlo: Čáslavská 1750/8, Vinohrady, 130 00 Praha

Spisová značka: U 596/MSPH Městský soud v Praze

Datum vzniku a zápisu 2. srpen 2017

Datová schránka: fpwxgne