Domů / VUT Brno – školení expertů stavební fakulty

VUT Brno – školení expertů stavební fakulty

Člen našeho ústavu, dr. Jiří Závora, měl zvanou přednášku na špičkovém znaleckém pracovišti, VUT Brno, fakultě stavební. Téma přednášky se samozřejmě týkalo postupu znalce podle nové právní úpravy znalecké činnosti v ČR.