Domů / Věda – cíle

Cíle

Ústav forenzních disciplín Praha, z. ú. rozvíjí specifické výzkumné aktivity vycházející z poznatků a aktuální a originální poznatky, zejména z forenzních disciplín.

  • vědecký výzkum
  • publikace rešerší zahraničních studií
  • publikace výsledků vlastních studií
  • přednášková činnost
  • pořádání konferencí, workshopů a odborných setkání s mezioborovými přesahy
  • pořádání odborných a kvalifikačních kurzů
  • zpracování odborných zpráv a posudků