Domů / Stáž pro University of Amsterdam

Stáž pro University of Amsterdam

Pro studenty programu Master Forensic Science jsme zajistili třídenní stáž, jejíž součástí byly kromě jiného i přednášky k nové úpravě znalecké činnosti v ČR (Dr. Závora), mezioborovému projektu identifikace mluvčího (Mgr. Skořepa) a nepravdivosti znaleckého posudku v rozhodovací praxi soudů v ČR (Mgr. Nováková).