Projekty
Výzkum krádeže v adolescenci
Výzkum krádeže v adolescenci

Případová studie

Identifikace mluvčího při imitaci hlasu
Identifikace mluvčího při imitaci hlasu

Výzkum z oblasti forenzní fonetiky ve spolupráci s Fonetickým ústavem FF UK Praha

Výzkum spolehlivosti dynamického biometrického podpisu
Výzkum spolehlivosti dynamického biometrického podpisu

Experimentální prověření rizik při aplikaci biometriky podpisu v bankovních institucich

E-learning pro vidimační úředníky
E-learning pro vidimační úředníky

Rozpoznání originálu při vidimaci