Spolupracujeme s odborníky v oblastech:
  • Forenzní identifikace pisatele
  • Forenzní identifikace mluvčího
  • Technické zkoumání listin
  • Soudní lékařství
  • DNA identifikace
  • Psychologie
  • Ekonomie
  • Znalecké právo
  • Trestní právo