O Ústavu forenzních disciplín Praha

Ústav forenzních disciplín Praha, z. ú. (IFSP – Institute of Forensic Sciences Prague) byl založen v roce 2017 skupinou osob, která si dala za cíl vědeckými poznatky pozitivně inspirovat českou justici.

Ústav rozvíjí specifické výzkumné aktivity vycházející z poznatků a problémů českého znalectví. IFSP publikuje rešerše zahraničních studií předně z oblasti science and justice a výsledky vlastních studií.

Cílovou skupinou publikačních aktivit ústavu jsou zejména advokáti a právní profese.

Členové ústavu
Mgr. Vojtěch Skořepa

Mgr. Vojtěch Skořepa
ředitel

Po absolvování magisterského studia na pedagogické fakultě se v současné době v rámci doktorandského studia na Fonetickém ústavu FF UK v Praze věnuje imitaci hlasu jako prostředku falšování jedinečné hlasové identity.
Mgr. Bohdana Nováková

Mgr. Bohdana Nováková
tisková mluvčí

Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy. Dlouhodobě se věnuje problematice znalecké činnosti v českém právním prostředí.
PhDr. Jiří Závora, Ph.D. et Ph.D.

PhDr. Jiří Závora, Ph.D. et Ph.D.

Soudní znalec se specializací na expertizu ručního písma, odborný asistent na katedře psychologie PF UJEP a lektor na Katedře soukromého práva a civilního procesu PrF UPOL, člen Poradního sboru ministra spravedlnosti ČR pro obory zabývající se identifikačním zkoumáním rukopisu, garant specializačního vzdělávacího kurzu Forenzní identifikace pisatele na Universitě J. E. Purkyně.
Bc. Veronika Anderková

Bc. Veronika Anderková

Překladatelka a lektorka anglického, francouzského a italského jazyka. Současně studuje na pedagogické fakultě UJEP.